banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
ជម្រាបសួរអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់! ចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020 នេះតទៅទឹកប្រាក់ ត្រលប់ប្រចាំសប្ដាហ៍សម្រាប់ហ្គេមទាំងអស់ នឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្ដិ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ វេលាម៉ោង 10:00 ព្រឹក។ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់លោកអ្នក!      
 • ចូល
 • ចុះឈ្មោះ
  • កុំព្យូទ័រលើតុ កម្មវិធីដោនលោត
   ការដាក់ប្រាក់ ការដកប្រាក់ Telegram ការផ្តល់ជូន

   បង្កើតគណនី

   • 4749
   Array ( [HTTP_HOST] => m.w22i.com:4028 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_CLOUDFRONT_IS_DESKTOP_VIEWER] => true [HTTP_CLOUDFRONT_IS_MOBILE_VIEWER] => false [HTTP_CLOUDFRONT_IS_SMARTTV_VIEWER] => false [HTTP_CLOUDFRONT_IS_TABLET_VIEWER] => false [HTTP_CLOUDFRONT_VIEWER_ASN] => 14618 [HTTP_CLOUDFRONT_VIEWER_COUNTRY] => US [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) [HTTP_VIA] => 1.1 d45137f973d454db77c647196f56613a.cloudfront.net (CloudFront) [HTTP_X_AMZ_CF_ID] => Fx9mrua_jqD_Xo05T6T2J7a_5dYaU8Wa4-No9nAtppSCkYm1bvarVg== [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 44.197.231.211, 18.68.30.101 [HTTP_X_FORWARDED_PORT] => 4028 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin [SERVER_SIGNATURE] =>
   Apache/2.4.57 (Debian) Server at m.w22i.com Port 4028
   [SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.57 (Debian) [SERVER_NAME] => m.w22i.com [SERVER_ADDR] => 172.31.2.81 [SERVER_PORT] => 4028 [REMOTE_ADDR] => 172.31.13.231 [DOCUMENT_ROOT] => /srv/hcgames_3G/ [REQUEST_SCHEME] => http [CONTEXT_PREFIX] => [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /srv/hcgames_3G/ [SERVER_ADMIN] => webmaster@localhost [SCRIPT_FILENAME] => /srv/hcgames_3G/index.php [REMOTE_PORT] => 39014 [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [REQUEST_METHOD] => GET [QUERY_STRING] => [REQUEST_URI] => / [SCRIPT_NAME] => /index.php [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1713068766.1707 [REQUEST_TIME] => 1713068766 )